Spring til...

Muligheder for støtte

Her kan du finde information om den støtte du kan søge om og få hos os.

Netværksstøtten

Netværksstøtten er visiteret støtte via gruppetilbud og eventuelt også individuel støtte.

Støtte gives med udgangspunkt i borgernes mål, og hvad der giver mening for den enkelte personligt og i forhold til livssituation.   

Der ydes støtte til borgere, boende forskellige steder i kommunen, som igennem den pædagogiske støtte og vejledning, kan forbedre egen livskvalitet. Støtten ydes ofte til helt afgrænsede og konkrete opgaver.  

Personalet består af sundhedsfaglig og pædagogisk uddannet personale, som støtter borgere, der er blevet visiteret og har fået tildelt netværksstøtte.

Netværksstøtten er et socialpædagogisk støttetilbud efter Servicelovens § 85.

Det er Enhed for Myndighed og Indgangen, der disponerer over og visiterer til lejlighederne.

Muligheder når du modtager støtte